__Test zrakotesnosti
__
__1. Blower door test
__
_:
__

__

 

 

TEST ZRAKOTESNOSTI


Blower Door Test (test zrakotesnosti) je nedestruktivno preverjanje stavbe. Preverjanje poteka v dveh korakih:

Blower door test (A)

Izvedba v stanju uporabe s protokolom po standardu Ö-Norm  
  • natan?na izjava po normi vklj. certifikat po ON EN 13829
  • preverjanje zgrajenega in naseljenega stanja stavbe
  • protokol po ÖN velja kot dokazilo za državne spodbude
  • - popravila so možna le z velikimi stroški ometavanja.

Blower door test (B)

Izvedba po dokon?anju (nivo zra?nega tesnjenja)
  • napake se da popraviti+ napake lahko natan?no lokaliziramo = varovanje kakovosti
  • v povezavi s termografijo lahko prepuš?anja natan?no lokalizirate

 Preverjanje izvedbe je pri veliko obrteh že dolgo ?asa del proizvodnega procesa. Inštalater sanitarnih in ogrevalnih sistemov pred za?etkom obratovanja redno preverita vodne in plinske napeljave. Kasneje nastala škoda je po navadi ogromna, saj napake po nanosu ometa niso niti vidne niti dostopne.

Stroški sanacije škode na zgradbi, ki jo je povzro?ilo pomanjkljivo zra?no tesnjenje, se praviloma nahajajo za faktor 10 do 100 nad stroški izdelave gradbenih delov. Torej je toliko bolj priporo?ljivo, da preverite kakovost izvedbe in s tem izklju?ite verjetnost prikritih napak.

Ventilator vgradimo v vrata ali okno in ta v stavbi ustvarja podtlak - "mini vakum" - 50 Pa. Skozi prepuš?anja v plasti zra?nega tesnjenja zrak prehaja v notranjost. Ta tok zraka se da jasno zaznati s hrbtno stranjo dlani ali pa se ga da vizualno zaznati z detektorjem pretoka (dimna cev).

Pro clima WINCON je testna naprava z izredno visoko zmogljivostjo ventilatorja (9800 m3/h pri tla?ni razliki 50 Pa). Z njo lahko testirate tudi velike prostornine prostorov.

Idealno je, ?e to preverjanje izvedete, dokler še ni notranje obloge. V tem primeru lahko prepuš?anja zatesnite še med preverjanjem.

S testnim protokolom WINCON, ki se npr. preda gradbeniku ali vodji gradbiš?a za formalno opravljanje posla na nivoju zra?nega tesnjenja, se dokumentira visoka kakovost opravljenih del. Izvedensko mnenje o zra?nem tesnjenju stavbnega ovoja ob tem ni podana.

Preverjanje zrakotesnosti je smiselno pri vsakem na?rtovanju gradnje, saj izobraževalni u?inki povišujejo zanesljivost izvedbe, ustvarjajo zaupanje pri naro?niku in dokumentirajo kakovost izvajanih del.

 


SEDEŽ PODJETJA

Proform d.o.o.

Zapuže 16a
4275 Begunje na Gorenjskem

POSLOVNA ENOTA

PE Zapuže: Proform d.o.o.

Zapuže 16a
4275 Begunje na Gorenjskem

KONTAKTIRAJTE NAS

m: +386 (0)40 366 125
t: +386 (0)4 533 39 40
f: +386 4 533 40 15

e: info@proform.si

PRIJAVA NA NOVICE

Avtorske pravice © 2011 Proform d.o.o. Vse pravice pridržane.

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information